យើងជួយពិភពលោកដែលកំពុងរីកចម្រើនចាប់តាំងពីឆ្នាំ ១៩៨៨

បង្អួចរអិលអាលុយមីញ៉ូម

  • Aluminium Sliding Window

    បង្អួចរអិលអាលុយមីញ៉ូម

    បង្អួចអាលុយមីញ៉ូមធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវសមត្ថភាពអាកាសធាតុរបស់អាលុយមីញ៉ូមដោយដំណើរការបាញ់ថ្នាំអេឡិចត្រូនិចដំណើរការបាញ់ថ្នាំអេឡិចត្រូនិចនៅលើផ្ទៃអាលុយមីញ៉ូមការការពារបរិស្ថានសុខភាពការប៉ះមានផាសុកភាពបង្កើនភាពធន់ទ្រាំអាលុយមីញ៉ូមភាពធន់ទ្រាំសាយសត្វនិងភាពធន់នឹងទឹកអាស៊ីតការពារភាពធន់នឹងអាកាសធាតុ។