យើងជួយពិភពលោកដែលកំពុងរីកចម្រើនចាប់តាំងពីឆ្នាំ ១៩៨៨

បង្អួចអាលុយមីញ៉ូមអាលុយមីញ៉ូម

  • Aluminium Casement Window

    បង្អួចអាលុយមីញ៉ូមអាលុយមីញ៉ូម

    ស្រោបដោយរលោងឬលាបពណ៌ជាមួយនឹងលក្ខណៈអុបទិកដែលមានតម្លាភាពចំពោះថាមពលរលកនិងឆ្លុះបញ្ចាំងដល់អ្នកដទៃ។ ថ្នាំកូតដែលអាចជ្រើសរើសបានមានលក្ខណៈសាមញ្ញមានតម្លាភាពចំពោះពន្លឺដែលអាចមើលឃើញនិងឆ្លុះបញ្ចាំងពីរលកពន្លឺខ្លីនិងកាំរស្មីអ៊ីនហ្វ្រារ៉េដ។