យើងជួយពិភពលោកដែលកំពុងរីកចម្រើនចាប់តាំងពីឆ្នាំ ១៩៨៨

គ្រឿងប្រើថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ

  • Solar Accessories

    គ្រឿងប្រើថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ

    FOEN Ground Screw គឺជាប្រភេទគ្រឹះថ្មីសម្រាប់ប្រព័ន្ធម៉ោនដី។ ពាក្យស្នើសុំត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងទូលំទូលាយដើម្បីអភិវឌ្ឍគម្រោងថាមពលព្រះអាទិត្យ។ ដោយសារតែការរចនាប្លែកនិងមានគុណភាពជាប់លាប់វីសស្ពាយដីធានាថាអតិថិជនតំឡើងងាយនិងលឿនជាងមុនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។