យើងជួយពិភពលោកដែលកំពុងរីកចម្រើនចាប់តាំងពីឆ្នាំ ១៩៨៨

ទ្វាររុញអាលុយមីញ៉ូម

  • FOEN Smart Window System4-FOEN J100 Sliding Door

    ទ្វាររអិលទ្វារ FOEN Smart4 System4-FOEN J100

    ប្រព័ន្ធទ្វាររអិល FOEN J100 ផ្តល់នូវដំណោះស្រាយដ៏ទូលំទូលាយសម្រាប់អាគារ។ បន្ទះកៅស៊ូចំនួន ៣ ត្រូវបានផ្សាភ្ជាប់និងបន្ទះកៅស៊ូកណ្តាលផ្តល់នូវមុខងារយ៉ាងពេញលេញនៃមុខងារនៃវាំងននភ្លៀងដើម្បីឱ្យផលិតផលមានខ្យល់អាកាសល្អនិងមានមុខងាររឹតបន្តឹង។ អាចដឹងអំពីការបើកភាគថាសធំងាយស្រួលក្នុងការបំពេញតំរូវការផ្សេងៗគ្នានៃអាគារ។ ការរចនារាបស្មើររបស់អ្នកគាំទ្រស៊ុមខាងក្រៅក៏ធ្វើឱ្យរូបរាងអាគារកាន់តែសាមញ្ញនិងស្រស់ស្អាតដែលសមរម្យសម្រាប់គម្រោងកណ្តាលនិងខ្ពស់។

  • FOEN Smart Window System 5-FOEN J168 Three Linkage Sliding Door

    ប្រព័ន្ធវីនដូហ្វាយនែន ៥ -FOEN J168 ទ្វាររអិលជាប់គ្នាបី

    ប្រព័ន្ធទ្វាររអិល FOEN J168 ផ្តល់នូវដំណោះស្រាយដ៏ទូលំទូលាយសម្រាប់អាគារ។ បន្ទះកៅស៊ូចំនួន ៣ ត្រូវបានផ្សាភ្ជាប់ហើយបន្ទះកៅស៊ូកណ្តាលផ្តល់នូវមុខងារយ៉ាងពេញលេញនៃមុខងារនៃវាំងននភ្លៀងដើម្បីឱ្យផលិតផលមានខ្យល់អាកាសល្អនិងដំណើរការបានល្អ។ អាចដឹងអំពីការបើកភាគថាសធំងាយស្រួលក្នុងការបំពេញតំរូវការផ្សេងៗគ្នានៃអាគារ។ ការរចនារាបស្មើររបស់អ្នកគាំទ្រស៊ុមខាងក្រៅក៏ធ្វើឱ្យរូបរាងអាគារកាន់តែសាមញ្ញនិងស្រស់ស្អាតដែលសមរម្យសម្រាប់គម្រោងកណ្តាលនិងខ្ពស់។